Heupprothese En Revisie Heupprothese

Gepubliceerd sep. 17, 23
6 min read

Heupprothese: Algemene Informatie Over Uw Kunstheup

Met een heupprothese mag u verwachten dat de pijn van voor de operatie verdwenen is, of op zijn minst toch veel minder is geworden. heupprothese. De beweeglijkheid van het gewricht blijft ongeveer dezelfde als voor de operatie. versleten heup. Hoe soepel de heup wordt na de operatie, wordt sterk bepaald door hoeveel en hoe goed u oefent achteraf.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden hebben we het ontwikkeld - heupprothese. Hierbij wordt u vooraf goed geïnformeerd en ook gescreend zodat u, en ook de zorgverleners in het ziekenhuis, optimaal voorbereid zijn op uw operatie en uw revalidatie. U komt ongeveer 2 weken voor uw operatie naar het ziekenhuis en wordt door verschillende Joint Care medewerkers gezien.

Operatie Nieuwe Heup

Heupprothese Operatie - Medisch CentrumHeupprothese: Algemene Informatie Over Uw Kunstheup


Op de dag van de operatie kan de soort verdoving besproken worden met de anesthesist. U wordt ook reeds ingelicht over de revalidatie na uw operatie. Er wordt geëindigd met een korte oefensessie door de dienst revalidatie. Dit volledige traject duurt 2u. Dit alles om u en uw operatie zo goed mogelijk voor te bereiden - versleten heup.

Coach Het is de bedoeling dat een coach u tijdens de opname bijstaat bij uw therapie en andere activiteiten. Hiervoor kunt u uw partner of iemand anders uit uw omgeving vragen. Deze persoon is dan goed op de hoogte van uw situatie wanneer u na uw ontslag uit het ziekenhuis weer thuis bent.

Heupprothese Vervangen Heuprevisieoperatie

Heupprothese - De Voorste BenaderingHeupslijtage En Heupprothese

Alle informatie wordt genoteerd in het patiëntenboekje. U brengt best ook uw thuiskinesitherapeut op de hoogte van de ingreep zodat hij/zij u kan begeleiden als u terug thuis komt na de operatie. U kunt al een afspraak maken met de thuisverpleegkundige. Tijdens de infosessie laten we u weten wanneer en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht voor de opname (Totale heupprothese).

Ze moeten vast aan de voet zitten en een brede hak hebben, dus geen slippers. Eventueel brengt u een lange schoentrekker mee.• 1 paar krukken.• telefoonnummers van contactpersonen• uw medicatielijst• mogelijke allergielijst Tandprothesen, juwelen, nagellak en make-up worden verwijderd. Geld en juwelen brengt u het best niet mee naar het ziekenhuis.

Heupprothese Of Nieuwe Heup Bij Artrose

Wanneer de operatie ‘s morgens plaatsvindt, mag u vanaf middernacht niet meer eten en drinken Voor infectiepreventie is het van belang dat u zich grondig wast voor uw opname. U kunt ook uw woning voorbereiden op uw revalidatie. Verwijder losliggende tapijten. Plaats voorwerpen die u dagelijks nodig hebt op tafelhoogte - Vind het beste ziekenhuis voor heupslijtage.

Een verhoogd toilet of stoel kan soms nuttig zijn (Is mijn heupprothese toe aan vervanging?). Laat zo nodig een bed beneden plaatsen. Eventueel kunt u een ziekenhuisbed huren bij uw ziekenfonds (tijdig aanvragen) of uw bed verhogen met een extra matras of blokken. Stel uw specialist op de hoogte als u bloedverdunnende geneesmiddelen gebruikt. In samenspraak met uw huisarts zal er beslist worden of u deze tijdelijk dient te vervangen en wanneer u deze moet stoppen voor de operatie en wat u als vervanging dient te krijgen.

Totale Heup Prothese Beiderzijds

3 U krijgt een operatiehemd aan en verpleegkundige brengt u in uw bed van de afdeling naar de voorbereidingsruimte van het operatiekwartier. In de operatiekamer wordt een infuus ingebracht - Heupprothese - de Voorste Benadering. Daarna zal de anesthesist met de verdoving starten. De verdoving kan algemeen zijn of er kan gekozen worden om enkel de onderste ledematen te verdoven via een ruggenprik.

Kan Ik Beter Even Wachten Met Die Heupoperatie?Operatie Heup

Om rustig te slapen kunt u een slaapmiddel krijgen. De pijnstilling, die u tijdens en na de operatie krijgt toegediend, gaat via een slangetje rechtstreeks in een ader waardoor de pijn sneller en gerichter wordt bestreden. Om het risico op infectie zo klein mogelijk te houden, krijgt u tijdens de operatie antibiotica toegediend - Revisieoperatie van de heupprothese.

Heupprothese - De Voorste Benadering

In de voorbereidingsruimte is het kouder dan op de afdeling. Als u het koud hebt, kunt u een extra deken vragen. Er zal u een aantal maal gevraagd worden aan welke zijde (links of rechts) er geopereerd zal worden. Er zal ook een pijl op het te opereren been worden geplaatst.

Tijdens de ingreep wordt het zieke heupgewricht vervangen door een prothesegewricht. De ingreep begint met een insnede in de huid. Via deze operatiewonde wordt het heupgewricht blootgelegd. Heupinjectie arthrografie. De beschadigde heupkop wordt verwijderd. De heupkom wordt geleidelijk vergroot tot de klaargemaakte holte aan de vorm en de afmetingen van de prothese is aangepast.

Heupartrose, Wel Of Geen Operatie?

Het dijbeen wordt met een aantal instrumenten voorbereid voor de steel van de prothese al dan niet vastgezet met botcement. De geïmplanteerde schacht wordt dan voorzien van een kop, die in de nieuwe heupkom past. Alvorens de definitieve componenten te plaatsen wordt er getest met proefcomponenten om de best passende maat voor uw gewricht te vinden - Een nieuwe heup (heupprothese).

Mocht tijdens deze ingreep blijken dat de botkwaliteit onvoldoende is, zal uw chirurg een klassieke prothese plaatsen. De operatie duurt ongeveer anderhalf uur. De familie kan de verpleegkundige opbellen om na te gaan of de operatie is beëindigd. In de ontwaakkamer Na de operatie blijft u nog enkele uren onder toezicht van de anesthesist en verpleegkundige in de ontwaakkamer.

Vervanging Heupgewricht - Algemene Informatie

Als u goed wakker bent en de pijn voldoende onder controle blijft, mag u naar uw kamer - Injectie in heup als alternatief voor heupprothese. Op uw kamer De eerste dag na de operatie worden alle katheters verwijderd. Nadien wordt u begeleid bij uw eerste stappen met krukken of een looprekje in uw kamer. De heup mag meestal onmiddellijk volledig worden belast, geholpen door twee krukken.

Na de operatie zal u meestal pijn ervaren, maar de verpleegkundige komt regelmatig – zowel overdag als ’s nachts – controleren of de pijn voldoende onder controle is. Dit wordt gemeten aan de hand van een meetlatje. Heup, nieuw, dagbehandeling. De verpleegkundige helpt u bij het gebruik ervan. De chirurg en de anesthesist geven advies voor pijnbehandeling en de nodige instructies aan de verpleegkundige.

Totale Heupprothese - Alles Over Orthopedie

De Geschiedenis Van De HeupprotheseHeupvervanging Heupprothese

Vanaf nu gaat u ’s ochtends en ’s namiddags in gewone kledij naar de therapie op de afdeling. De therapie kan gezamenlijk gebeuren met de mensen die op diezelfde dag geopereerd zijn. De oefeningen krijgt u in een oefenruimte (zie fig. 8) onder de leiding van een ervaren kinesitherapeut en ergotherapeut.

Dag na dag komen er oefeningen bij. Vanaf de derde dag stapt u met de krukken een trap op en af. Dagelijks is uw ergotherapeut aanwezig tijdens de oefensessies. Hij of zij leert u de beste methode om op een veilige manier zelfstandig uw dagelijkse activiteiten te hernemen. Vanaf deze dag is ontslag uit het ziekenhuis mogelijk.

Vervanging Heupgewricht - Algemene Informatie

Thuis krijgt u verdere kinesitherapeutische begeleiding. Als u dit wenst, kunt u dagelijks naar de dienst revalidatie in ons ziekenhuis komen. De thuisverpleegkundige komt aan huis gedurende deze periode voor verdere opvolging van de wonde en het toedienen van de bloedverdunnende medicatie tot 30 dagen na uw ontslag uit het ziekenhuis.


knieprothese

Het verband hoeft zeker niet dagelijks te worden ververst, om de 2 tot 3 dagen is ruimschoots voldoende. Welke documenten krijgt u mee bij ontslag? • Een ontslagbrief met richtlijnen voor uw huisarts die de coördinatie van uw thuiszorg regelt: - inspuitingen ter preventie van diepe veneuze tromboses (tromboprofylaxis) voor een periode van 30 dagen.

Meer van Kliniek

Navigation

Home

Latest Posts

Lenswissel Staar

Published Oct 01, 23
6 min read

Oogcentrum (Oogheelkunde)

Published Sep 29, 23
6 min read

Hoogwaardige Oogheelkundige Zorg

Published Sep 27, 23
6 min read