Oogarts - Medisch Specialisten Ogen

Gepubliceerd sep. 19, 23
6 min read

Specialisten Oogheelkunde

Michelangelolaan 25623 EJ Eindhoven 040 - 239 91 11 Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Vóór in het oog, vlak achter de pupil, zit de heldere en doorzichtige ooglens (staaroperatie). Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. lenswissel staar.

Oogkliniek Voor Oogziekten: Expertise En BehandelingsoptiesInformatie Over Oogziekten, Oogaandoeningen


Dit troebel worden van de ooglens wordt ‘staar’ genoemd, in medische termen ‘cataract’. Iedereen die ouder wordt krijgt daarmee te maken, maar niet iedereen heeft er echt last van - De specialisten in veilige oogzorg. Er zijn verschillende vormen van staar: Jeugdstaar. Staar die ontstaan is door een ziekte. Staar die ontstaan is door een beschadiging van het oog bij een ongeval.

OogcentrumOogkliniek Voor Oogspierafwijkingen: Behandeling En Oefeningen

Dit is de meest voorkomende vorm van staar. lens vervangen. Deze folder gaat over ouderdomsstaar en de operatie aan ouderdomsstaar. Ouderdomsstaar is een normaal verouderingsproces, net als het krijgen van rimpels. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel wordt. Meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomsstaar zich echter pas later voor.

Oogcentrum

Zit de troebele plek in het midden van de lens of daar vlakbij, dan krijgt u al gauw klachten. U gaat bijvoorbeeld wazig zien, dubbel zien, u ziet kleuren doffer of u krijgt last van licht of schitteringen. Als u binnen korte tijd opeens veel sterkere brillenglazen nodig heeft, kan dat ook wijzen op ouderdomsstaar.

Doorgaans neemt de staar in de loop van de tijd toe. U ziet hierdoor steeds slechter. Een bezoek aan de oogarts is dan noodzakelijk. Wie nog goed genoeg ziet om zonder problemen de dagelijkse dingen te kunnen doen, hoeft zich (nog) niet te laten behandelen. Een operatie is dan niet direct noodzakelijk, maar op den duur wel te verwachten.

Zodra de staar te hinderlijk wordt en het gezichtsvermogen inderdaad achteruit gaat, kan een staaroperatie uw gezichtsvermogen vrijwel volledig herstellen. In hoeverre dit herstelt, is ook afhankelijk van mogelijke andere bestaande oogaandoeningen. De enige manier om ouderdomsstaar te behandelen is door een operatie. De oogarts kan u advies geven om u al dan niet te laten opereren.

De Specialisten In Veilige Oogzorg

Een staaroperatie kan het gezichtsvermogen vrijwel volledig herstellen. Bij deze operatie haalt de oogarts de troebele lens uit het oog en vervangt deze door een kunstlensje. De oogarts opereert altijd maar één oog per operatie - Complete oogzorg voor uw ogen. Als u heeft besloten om u te laten opereren aan staar krijgt u als eerste een lensmeting.

U kunt dan wel een bril dragen. De vorm van het hoornvlies kan zich zo op tijd herstellen. Draagt u zachte contactlenzen? Stop dan één week vóór de lensmeting met het dragen ervan - oogspecialist. Daarnaast is het belangrijk dat u uw oogarts informeert als u in het verleden ooglaserbehandelingen heeft ondergaan.

De sterkte van de implantlens die tijdens de operatie in het oog wordt geplaatst, is bepalend voor de brilsterkte (of contactlenssterkte) die u ná de operatie nog nodig heeft. Hoewel dit onderzoek meestal nauwkeurige gegevens oplevert, kunnen er soms afwijkingen in de metingen optreden, ook bij een juist uitgevoerd onderzoek. staaroperatie.

Lenswissel Staar

Met een multifocale implantlens is zowel dichtbij als veraf scherp zicht mogelijk. Deze lens is echter niet voor iedereen geschikt. Om te bepalen of deze lens voor u geschikt is, moet er nog een aanvullend onderzoek plaatsvinden. Heeft u interesse in deze lens, plan dan nog ruim voor de operatie een afspraak in om de mogelijkheid van deze lens te laten onderzoeken en te bespreken met de arts.

Heeft u een bril met cilindercorrectie? Mogelijk is dan de zogeheten ‘torische’ lens voor u geschikt. Deze maakt een cilinder in de bril overbodig. Ook deze lens is niet geschikt voor iedereen. Om te bepalen of deze lens voor u geschikt is, moet er nog een aanvullend onderzoek plaatsvinden. Informatie over oogziekten, oogaandoeningen. Heeft u interesse in deze lens, plan dan nog ruim voor de operatie een afspraak in om de mogelijkheid van deze lens te laten onderzoeken en te bespreken met de arts.

Alleen bij een cilinder in het hoornvlies >4. 5 dioptrie wordt de torische lens wel vergoed door de verzekering. U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op de polikliniek Pre-operatieve screening bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening.

Specialisten Oogheelkunde

Oogkliniek Voor Kunsttranen: Verlichting Van Droge OgenOogkliniek Voor Contactlensaanpassingen: Advies En Ondersteuning

Dit zijn onder andere de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt u waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts.

De hoogte van de INR dient bepaald te worden. Dit kan 1 dag voor de operatie gedaan worden door de trombosedienst. Of op de dag van de operatie 1 uur van tevoren in het ziekenhuis. oogkliniek. De operatie kan bij een te hoge INR niet doorgaan in verband met het risico op bloedingen in of achter het oog.

Een medewerker van de polikliniek Oogheelkunde maakt deze afspraak voor u. Of u wordt op de wachtlijst geplaatst, u krijgt dan een operatiedatum per post toegezonden als deze bekend is. oogspecialist. Minimaal één week tot maximaal twee weken voor de operatie wordt u door een medewerker van de polikliniek Oogheelkunde gebeld om de definitieve operatiedatum en -tijd door te geven.

Onze Oogarts - Droge Ogen Specialist

Als u van tevoren weet wanneer u niet kunt komen voor de operatie, bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat, geef dit dan door aan de assistente (lenswissel behandeling). U krijgt bij het maken van de afspraak voor de operatie een zwart zakje met oogdruppels mee. Bewaar deze op kamertemperatuur. U start echter pas met het gebruik van de oogdruppels op de dag van uw operatie.

De Specialisten In Veilige OogzorgOogkliniek Voor Traanwegproblemen: Diagnose En Behandelingsopties

Deze oogdruppels verwijden de pupil waardoor u minder scherp kan zien. Met deze druppels in het oog mag u niet autorijden. Vóór het druppelen wast u uw handen goed. Houdt uw hoofd achterover en trek het onderooglid (van het oog dat geopereerd wordt) naar beneden zodat er een gootje ontstaat (staar behandeling).

U mag op de dag van de operatie niet zelf deelnemen aan het verkeer. U mag dus niet zelf fietsen of autorijden, en ook niet zonder begeleiding met de bus of lopend naar huis. Oogkliniek: Ooglaseren, Lensimplantaties. oogkliniek. Daarom moet u van tevoren vervoer en begeleiding regelen voor als u weer naar huis mag.

Oogkliniek Voor Refractieafwijkingen: Bril- En Contactlenscorrectie

Heeft u medicijnen (bijvoorbeeld ‘pufjes’) tegen het hoesten? Gebruik deze dan zoals voorgeschreven en neem uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. Laat geld en waardevolle bezittingen thuis. Als u oogdruk druppels gebruikt, dan moet u hier voor de operatie en na de operatie gewoon mee doorgaan - oogkliniek. Heeft u medicijnen, gebruik deze dan zoals voorgeschreven.

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd in het Catharina Ziekenhuis bij de afdeling OK-dagbehandeling. lenswissel behandeling. Of op de Poli Oogheelkunde, afhankelijk van wat er op uw brief vermeld staat (hierin staan ook de routenummers vermeld). U krijgt operatieslofjes aan en een muts op voordat de operatie begint. Dan gaat u in een operatiestoel zitten.

Het infuus wordt na de operatie weer verwijderd. Een staaroperatie gebeurt bijna altijd onder plaatselijke verdoving. Er zijn twee verschillende manieren van verdoving. Verdoving met druppels Verdoving door een injectie Uw oogarts bespreekt met u welke manier voor u het meest geschikt is. De meest gekozen verdoving is de druppel verdoving.

Navigation

Home

Latest Posts

Lenswissel Staar

Published Oct 01, 23
6 min read

Oogcentrum (Oogheelkunde)

Published Sep 29, 23
6 min read

Hoogwaardige Oogheelkundige Zorg

Published Sep 27, 23
6 min read